Epost

Vi tilbyr epost-hosting med full støtte for POP3, IMAP og WebMail.

All epost blir sjekket mot virus og spam blir effektivt vasket bort med flere forskjellige anerkjente metoder.

Dersom du ønsker å bestille epost-tjenester finner du prisene i vår prisliste. Ta kontakt ved hjelp av adresseopplysningene til høyre.

Dersom du har problemer med at du ikke får epost gjennom til vår server kan det være fordi den blir blokkert av spamfilteret. Se mer på våre sider om spam-filtrering.

Hvordan koble til epost-tjeneren?

Du må bruke SMTP for sende epost og det anbefales sterkt å benytte IMAP for å motta epost, da det gjør det enklest å sjekke Junk-mappen for omklassifisering av spam. Vær oppmerksom på at du sende epost gjennom denne serveren, ellers blir mest sannsynlig eposten avvist hos mottakeren. Dette skyldes SPF-innstillinger i DNS.

Tekniske detaljer:

Retning:Utgående epostInnkommende epost
Protokoll:SMTPIMAPPOP3
Port:587143110
Server:mail.smidsrod.no
Kryptering:TLS
Autentiseringsprotokoll:PLAIN/LOGIN
Brukernavn:Benytt hele epost-adressen med små bokstaver
Passord:Benytt tilordnet passord
Google